آرشیو برچسب ها: عکس

تصاویری از شهید محمد رضا عسکری فرد با دوستان و شاگردان استاد سید کاظم نعمت زاده

شهید محمد رضا عسکری فرد

تصاویری از شهید محمد رضا عسکری فرد با دوستان و شاگردان استاد سید کاظم نعمت زاده
ارسال شده توسط برادر عزیز استاد شاکر مطوری

ادامه مطلب

تصاویری از مراسم یازدهمین سالگرد رحلت مرحوم سید کاظم نعمت زاده

تصاویری از مراسم یازدهمین سالگرد رحلت مرحوم سید کاظم نعمت زاده که با حضور جمعی از شاگردان ، دوستان و خانواده آن مرحوم در گلزار شهدای خرمشهر            

ادامه مطلب